Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin hữu ích
Liên kết website
Thống kê
 Đang trực tuyến :  1
 Số lượt truy cập :  326003
Glycerin borat
  • Mô tả sản phẩm
  • Sản phẩm cùng loại

TOÙM TAÉT ÑAËC TÍNH CUÛA THUOÁC

 

Teân thuoác:

1.1.        Teân thuoác: GLYCERIN BORAT 3%

1.2.        Haøm löôïng: Coâng thöùc cho 1 chai 10 ml

                   Thaønh phaàn                                                                        Haøm löôïng                        

·         Natri tetraborat                                                               300 mg

·         Glycerin vöøa ñuû                                                                 10 ml

1.3.        Daïng baøo cheá cuûa thuoác: Dung dòch nhoû tai, raø mieäng

Caùc ñaëc tính laâm saøng:

4.1.        Chæ ñònh ñieàu trò:

Raø trò naám mieäng, löôõi bò ñeïn.

Laøm meàm raùy tai.

4.2.        Lieàu löôïng vaø caùch duøng:

Moãi ngaøy raø mieäng, löôõi 1 - 2 laàn.

Nhoû tai theo chæ ñònh cuûa baùc só.

4.3.        Choáng chæ ñònh:

Maãn caûm vôùi caùc thaønh phaàn cuûa thuoác.

Khoâng nhoû khi tai bò vieâm. Khoâng boâi leân choã da bò vieâm. Thaän troïng khi söû duïng cho phuï nöõ coù thai vaø treû em döôùi 2 tuoåi.

4.4.        Nhöõng löu yù ñaëc bieät vaø caûnh baùo khi söû duïng thuoác:

Khoâng ñöôïc duøng quaù lieàu chæ ñònh.

Thaän troïng vôùi treû em vì deã nhaïy caûm hôn ngöôøi lôùn.

4.5.        Töông taùc vôùi caùc thuoác khaùc, caùc daïng töông taùc khaùc : Chöa coù thoâng tin.

4.6.        Söû duïng cho phuï nöõ coù thai vaø cho con buù : Thaän troïng khi söû duïng cho phuï nöõ coù thai. Chöa coù thoâng tin veà ñoäc tính cuûa thuoác ñoái vôùi phuï nöõ cho con buù.

4.7.        Taùc ñoäng cuûa thuoác khi laùi xe vaø vaän haønh maùy moùc : Khoâng aûnh höôûng.

4.8.        Taùc duïng khoâng mong muoán cuûa thuoác :

Taùc duïng mong muoán khoâng ñaùng keå. Coù theå coù moät soá taùc duïng nhö ban ñoû, ngöùa, kích öùng.

Thoâng baùo cho baùc só bieát taùc duïng khoâng mong muoán gaëp phaûi khi söû duïng thuoác.

4.9.        Söû   duïng quaù lieàu :

Chöa coù baùo caùo söû duïng quaù lieàu khi duøng ñeå nhoû tai, raø mieäng.

Caùc ñaëc tính döôïc lyù :

5.1.        Caùc ñaëc tính döôïc löïc hoïc :

Natri tetraborat coù taùc duïng saùt truøng nheï.

5.2.        Caùc ñaëc tính döôïc ñoäng hoïc:

5.3.        Caùc soá lieäu an toaøn tieàn laâm saøng: Khoâng coù.

6.       Caùc ñaëc tính cuûa thuoác :

6.1.        Haïn duøng: 24 thaùng keå töø ngaøy saûn xuaát.

6.2.        Nhöõng löu yù ñaëc bieät khi baûo quaûn :

Ñeå nôi khoâ raùo, nhieät ñoä töø 20 – 30 oC, traùnh aùnh saùng.

6.3.        Tính chaát vaø dung löôïng bao bì ñoùng goùi : Hoäp 1 chai 10 ml.

Hỗ trợ điều trị hội chứng Ménière như đã được xác định bởi ba triệu chứng cơ bản sau đây: Chóng mặt (kèm theo...
Phòng say tàu xe. Rối loạn tiền đình như chóng mặt, ù tai, buồn nôn trong bệnh Ménière.
Làm giảm men gan và phục hồi chức năng gan. Dùng trong viêm gan siêu vi B mạn tính, mụn nhọt, mẩn ngứa. Thông tiểu, bài tiết...
Điều trị bệnh giun chỉ Onchocerca.
Đau nhức cơ thể và đau viêm dây thần kinh...
Đái tháo đường týp 2 (không lệ thuộc insulin), mà chế độ ăn kiêng đơn thuần không kiểm soát được glucose - huyết , Gliclazid...
Điều trị bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin
Đơn điều trị: Như một thuốc phụ trợ chế độ ăn và tập luyện để điều trị đái tháo đường không phụ thuốc insulin...
Giúp phòng ngừa các loại thiếu máu do Sắt-Folic
Đường năng lượng thấp dành cho người ăn kiêng chất bột, đường (tiểu đường, béo phì) thay đường thông thường
Bổ sung tiền hormon nữ và collagen, chất chống oxy hóa, giúp cải thiện và giảm tình trạng lão hóa sớm ở phụ nữ trưởng...
Cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể, giúp tăng cường cho sinh lực, làm đẹp da, trẻ lâu, kéo dài thời kỳ thanh xuân cho phụ...
Hỗ trợ điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, giúp giảm cúm
Giúp tăng cường tiêu hóa, hỗ trợ các trường hợp ăn không tiêu, cảm lạnh, đau bụng lạnh, đầy bụng, chướng bụng, nôn...
Đường ít năng lượng dành cho người ăn kiêng chất bột, đường(người bị tiểu đường, béo phì ...)
Giúp giảm ho, khàn tiếng, long đàm, cảm lạnh, Giúp tăng cường tiêu hóa
Đường năng lượng thấp dành cho người ăn kiêng chất bột, đường (tiểu đuờng, béo phì) thay đường thông thường.
Giúp tăng cường sức khỏe, chống oxy hóa, hạn chế lõa hóa, giảm nếp nhăn trên da, giúp da đẹp mịn màng
Giúp tăng cường sức khỏe, giảm Cholesterol máu, chống lão hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch
Thơm miệng, giảm ho
Cung cấp các Vitamin, Lysin và các nguyên tố vi lượng cần thiềt, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, giúp...
Trị táo bón, trĩ. Giải nhiệt, thông tiểu, mát gan, giải độc.
Điều trị và dự phòng tình trạng thiếu Vitamin E còn có tác dụng như là một chất chống oxy hóa, giúp cho quá trình bảo...
Giúp tăng cường trí nhớ, điều trị các rối loạn về chú ý ở người lớn tuổi. ..
Dùng để giải độc, giải nhiệt, thông tiểu, lọc máu, lợi sữa, nhuận gan, điều hòa các rối loạn chức năng làm lành...
Tăng cường hệ miễn dịch. Phòng bệnh ung thư, xơ vữa động mạch, huyết áp cao, giãn tĩnh mạch, nhồi máu cơ tim ...
Giảm Cholesterol, giảm Lipid máu, đề phòng xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim...
Điều trị đau dạ dày, thừa acid, phụ nữ đau bụng sau khi sinh.
Sát trùng đường hô hấp, làm dịu cơn đau họng.
Sát trùng đường hô hấp, làm dịu cơn đau họng. Trị các chứng ho.
 


Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 - F.T.PHARMA

Địa chỉ: 10 Công Trường Quốc Tế, P6, Q3, Tphcm.

MST: 0302408317

Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD